Elektrilise projektoriekraani juhtimispult


Juhtimispulti kasutatakse projektoriekraani üles-alla liigutamiseks