Manöverknapp för motordriven projektionsduk
 

Används för att styra projektionsduken upp och ner.