Sortiment av siffror och bokstäver för Trappuppgångstavla
Sortiment av siffror och bokstäver för Trappuppgångstavla

Sortiment av siffror och bokstäver för Trappuppgångstavla

Plastnummer och -bokstäver i 13 mm höjd  (alternativt 19 mm) för namnskyltar.
Sorterade i en plastlåda, ett sortiment på 2 500 st enligt de vanligaste bokstäverna.