Takkonsol för glidskena
 

Takkonsol för en (justeringsavstånd 400–600 mm) eller tre skenor.