JÄTKUSUUTLIKKUS

Nature in Finland

 

Materjalide hankimisel valime alati tarnijad, kes arvestavad nii tootmisel kui ka tarnimisel keskkonna- ja tervisemõjudega ning kes pakuvad kvaliteetset, A-klassi helisummutavate omadustega ning M1 klassifikatsioonile (madal emissioon) ja tuleohutusnõuetele vastavat toorainet.

Toorainete hankimisel jälgime materjalidele antud ökömärgiseid ja seritifkaate.
Miks ökomärgised ja sertifikaadid on nii tähtsad? Sest need aitavad meie klientidel teha vastutustundlikke ja jätkusuutlikke valikuid ning annavad tähtsat informatsiooni materjalide päritolu ja koostise kohta.

Optimaalsete veomarsruutide abil püüame vähendada heitgaaside teket, seda nii toorainete kui ka valmistoodete transportimisel.

Nii oma tehases kui ka teistel objektidel sorteerimie jäätmeid ja taaskasutame pakendimaterjale nagu näiteks pappi ja paberit.
 

MARKERI- JA KRIIDITAHVLID, POOLMATID PROJEKTORITAHVLID (EMAILITUD TERASEST PINNAD) 

Kirjutus-, kiidi- ja projektoritahvlite tootmiseks vajaliku keraamilise teraspleki tarnib meile PolyVision. Emailitud teras ei sisalda VOC-ühendeid (lenduvad orgaanilised ühendid) ja on toodetud 99,9% taaskasutatavatest materjalidest. Keraamilisele terasplekile on omistatud üle maailma tuntud Cradle to Cradle Bronze sertifikaat.
 
McDonough Braungart Design Chemistry (MBDC) on algselt asutatud Cradle® -sertifikaadi ajendil. MBDC suunab ettevõtteid jätkusuutliku arengu ja kasvu suunas integreerides Cradle to Cradle põhialused ettevõtte starteegia, kommunikatsiooni, põhitegevuse, tarneahelate ja tootearendusega.

LEED ehk Leadership in Energy and Environmental Design on rahvusvaheliselt tunnustatud setifikaat, mis omistatakse keskkonnasäästu ja säästva arengu põhimõtteid järgivatele ehitusstrateegiatele ja nende rakendamisele. PolyVision e³ keraamilisele terasplekile on omistatud LEED-sertifikaat.

SCS Global Services on sertifitseerinud keraamilise teraspleki kui Indoor Advantage ™ Gold toote. 

PolyVisionil on järgmised sertifikaadid:

 • ISO 45001 : 2018 (Occupational Health and Safety Management System)
 • ISO 9001 (Kvaliteet)
 • ISO 14001 (Keskkond)
 • Fulfills ISO 28762 (Vitreous and Porcelain Enamels Specification)
 • Cradle to Cradle Certified Bronze
 • Indoor Advantage Gold
 • European Enamel Authority EEA 7.13-7.17
 • Complies to Porcelain Enamel Institute PEI 1002
 • Fulfills European Committee for Standardization EN 14434
 • Lloyd’s Register Quality Assurance to the following Management System Standards
 • ISO 9001 : 2008
 • ISO 14001 : 2004
 • OHSAS 18001 : 2007


EEA Polyvision N.V. Litsentsinumber: 101 on autoriseeritud kasutama eelpool mainitud kvaliteedimärgist European Enamel Authority vastavalt märgise kasutamise juhistele.
 

CRADLE TO CRADLE 06.06.2022 iso9001  polyvision warranty

 

KLAASIST KIRJUTUSTAHVLID

AGC Glass Europe on välja arendanud keskkonnajuhtimissüsteemi (Environmental Management System, EMS), mis on loodud keskkonnaprobleemide lahendamiseks globaalses mastaabis. AGC Glass on pühendunud säästvale arengule kaasaaitavate toodete väljatöötamisele ja tootmisprotsesside keskkonnamõju vähendamisele.

Tehastele on omistatud ISO 14001 sertifikaat..

Toodete Keskkonnadeklaratsioonid (Environmental Product Declarations, EPD) vastavad rahvusvahelistele standarditele, sealhulgas ISO 14044 ja ISO 14025. Standardiga EN15804 + A1: 2013 on määratud kindlaks ehitustoodete ja -materjalide Keskkonnadeklaratsioonide koostamise põhialused.

2010 aastal sai AGC esimeseks klaasitootjaks Euroopas, kellele omistati Cradle to Cradle sertifikaat seoses floatklaasi tootmisega. Praeguseks on C2C sertifikaat omistatud AGC seitsmele tootegrupile.

AGC Glass Europe kui energiamahuka tööstusharu alla kuuluv ettevõte peab arvestama Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi nõuetega. ELi HKS õiguslik raamistik nõuab organisatsiooni otsese tegevuse käigus tekkiva CO2 heitkoguse hoolikat jälgimist nii kuu kui ka aasta lõikes. See hõlmab ka CO2 heitmeid, mis tekivad seoses energiatarbimise või keemiliste reaktsioonidega tootmise ajal.

REACH (1) Määrused. Nende eesmärk on tagada, et AGC Glass Europe kasutab tootmisprotsessides vaid süsteemis eelregistreeritud ja registreeritud keemilisi aineid, pidades silmas nii inimeste tervise kui ka keskkonna kaitsmist võimalike kemikaalriskide eest.
 

 c2c  c2c

 

TEADETETAHVLID


HUSH FELT TEADETETAHVLID


Hush Felt tahvli vildimaterjalile on omistatud Blue Angel-, Green Label Plus- ja GUT-sertifikaadid.

BLUE ANGEL (Sinine Ingel) keskkonnamärgis
Blue Angel hindab toodete mõju kliimale, loodusvaradele, veekogudele, pinnastikule ja välisõhule.

GUT Sertifikaat
GUT-märgis näitab, et materjalid on testitud selleks sertifitseeritud testimisasutustes. GUT testimiskriteeriumid on keskkonnasõbralik toomisprotsess, madal emissioon ja lõhnatud tooted. 

LEED ja DGNB
Vastavalt "Jätkusuutliku Ehituse Tehnilisele Juhendile" rajatud ehitis tähendab seda, et ehitatakse "keskkonnasõbralikkust" ja "ressursside säästvat kasutamist" arvesse võttes. Sellised ehitised hoiavad paremini oma väärtust vaadates pikemat ajaperioodi ja nende ülalpidamiskulud on madalamad võrreldes hoonetega, mille ehitamiseks on kasutatud kehvema kvaliteediga materjale.

CRI GREEN LABEL PLUS (LEED)
Maailmas tuntud Carpet and Rug Instituudi testimisprogrammi läbinud ja kriteeriumitele vastavad vaipkatted ja tekstiilid aitavad oluliselt parandada siseõhu kvaliteeti.

CE Sertifikaat
CE-märgis antakse toodetele, mis vastavad Euroopa Liidu ohutus-, tervise- ja keskkonnakaitsenõuetele.

Blau        GUT  dgbn  ce 
 

KANGASTAHVLID


MAX COTTON 

Max Cotton kanga on omistatud OEKO-TEX® STANDARD 100 standarditele. Oeko-Tex® standard tähendab erinevaid teste ja sertifikaate, millel on üle maailma samad kriteeriumid ning mis antakse tekstiilimaterjalidele, pooltoodetele erinevates toomisetappides ja valmistoodetele. 

oeko logo

LINA


Linase kanga valmistaja on Calcutta Home Fashion Group. Selle ettevõtte kõik tooted vastavad REACH-määrusele. Testiraport 12.04221.01 kinnitab, et need tooted ei sisalda lenduvaid orgaanilisi ühendeid, formaldehüüde ega raskmetalle. 
 

BULLETIN BOARD TEADETETAHVLID

Bulletin Board korklinoleumi toodab meile Forbo, kes kasutab Life Cycle Assessment (LCA) kui sõltumatut olelusringi hindamise metoodikat keskkonnamõjude uurimiseks. LCA olelusringi hindamisel lähtutakse rahvusvahelisest ISO 14040 standardist

ISO 9001

ISO 14001

Forbo rahvusvahelised keskkonnamärgised:

Forbo


AKUSTILISED TOOTED
 

HUSH LIGHT AKUSTILISED PANEELID

Hush Light Akustilistele paneelidele annab helisummutava omaduse ettevõtte BASF toodetud Basotect®. Basotect®´le on omistatud OEKO-TEX® Standard 100 -sertifikaat. Vastavalt sõltumatute testimisasutuste tulemustele tagab antud sertifikaat, et tooted ei sisalda mingisuguseid ohtlikke aineid.

Kuna Basotect® tooraine on kerge, siis võimaldab selle kasutamine ja transportimine säästa keskkonda ning vähendada materjali transportimisel eralduvate heitgaaside hulka.

Hush Light Akustilised paneelid on kaetud Camira Cara kangaga.

oeko logo

HUSH ECOPHON AKUSTILISED PANEELID

Hush Ecophon Akustilised paneelid valmistetakse Ecophon helisummutavast materjalist. Ecophon´i tootja on Ecophon Saint-Gobain
Kogu Saint-Gobain´i tootmisprotsess peab vastama Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (ISO 14001) ning töötervishoiu ja -ohutuse juhtimissüsteemi (OHSAS) nõuetele. ISO 14001 analüüsib tootimisprotsessi mõju keskkonnale ja OHSAS jälgib tootmise mõju inimeste tervisele ning turvalisusele.

Texona kangaga kaetud Ecophon paneelid on Allergia- ja Astmaliidu poolt heaks kiidetud ning seetõttu on nendel toodetel õigus kasutada Yhteistyössä Allergia- ja Astmaliiton kanssa märki. Allergia- ja Astmaliidu põhiülesandeks on allergia- ja astmahaigete elukvaliteedi parandamine.

Alates aastast 2012 omistatakse kõikidel Prantsusmaal müüdavatele ehitustoodetele vastav mägis, mis näitab antud tootest lenduvate orgaaniliste ühendite eraldumise astet. Peaaegu kõik Ecophon tooted omavad kõrgeimat märgitust A+, mis näitab, et lenduvate orgaaniliste ühendite eraldumine on väga madal.

ELi standardid võimaldavad erinevaid tooteid ja süsteeme omavahel võrrelda. CE-märgis näitab, et tootja on toodet hinnanud ning see vastab ELi ohutus-, tervise- ja keskkonnakaitsenõuetele.

Allergia- ja astma  aplus  ce  glass wool

 

HUSH AKUSTILISED PANEELID

Hush Akustiliste paneelide valmistamisel kasutatakse helisummutavat materjali, mida kasutatakse ka keskkonnahoidlike hoonete ehitamiseks. Tähtsal kohal on energiakulu, süsinikuheite vähendamine ja ringmajandus. Akustiliste paneelide valmistamisel kasutatav materjal kuulub emissiooniklassi M1.

Hush Akustiliste paneelide valmistamiseks kasutatavale helisummutavale materjalile on teostatud keskkonnamõju analüüsid kogu toote olelusringi vältel. Olelustsükli hindamise tulemusel on materjali saanud Keskkonnadeklaratsiooni (EPD, Environmental Product Declaration), milles on näha toote keskkonnamõju kogu toote "elukaare" jooksul ning see on kolmanda osapoole poolt kontrollitud.

Keskonnadeklaratsioonid põhinevad vastavalt standarditele EN 15804 ja ISO 14025 toote olelusringi (elukaare) hindamisel.

Hush Akustilised paneelid on kaetud Max Cotton puuvillase kangaga.

EPD M1

CAMIRA CARA

Camira Cara kangad valmistatakse vastutustundlikult võttes arvesse mõju nii keskkonnale kui ka inimestele: seetõttu on pea kogu tootevalikule omistatud SCS Indoor Advantage Gold sertifikaat.
Suurbritannia pädev asutus on omistanud Camira Fabrics Ltd tekstiilidele Euroopa Liidu ökomärgise (EU Ecolabel) litsentsi numbriga UK / 016/005. Rahvusvaheline keskkonnajuhtimise standard - ISO 14001:2015.

Camira Cara kangal on järgmised sertifikaadid:

 • EU Ecolabel
 • Oeko-Tex
 • OHSAS
 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • REACH Statement
 • Indoor Advantage "Gold"

Camira Cara icons

HUSH JA SOUL BY GABRIEL

Hush ja Soul kangaste tarnija on Gabriel. Jätkusuutlik areng on Gabriel´i üks põhieesmärke ja ettevõtte on pühendunud kvaliteetsete toodete tootmisele ilma seejuures keskkonnda saastamata. 
Toodete valmistamisel võetakse arvesse keskkonnasäästlikkust ja mõju tarbijate tervisele ning turvalisusele, Gabriel´i toodete eesmärgiks on edendada tervisliku keskkonnaga siseruumide loomist. 
 

Gabriel´le omistatud sertifikaadid:

 • LEED
 • WELL
 • REACH
 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • EU Ecolabel
 • Cradle to cradle
 • Oeko-Tex
 • 100% raskemetallide vaba
 • Süsinikuneutraalne

oeko logo

TAHVLITE ALUMIINIUMRAAM


Meie tahvlite raamid on valmistatud taaskasutatud alumiiniumist. Raamide valmistaja on Hydro Extrusion Sweden AB. 100% taaskasutatud alumiiniumsulamitest toodab Hydro Extrusion Sweden AB enda valukojas.

Hydro alustas 2019. aastal uue kliimastrateegiaga: süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamine 30% võrra 2030. aastaks. Läbi keskkonnasäästliku hankimise, tootmise ja toodete püütakse lahendada tööstuse peamiseid keskkonnaprobleeme.

 

PUITMATERJAL

Meie tahvlite tootmiseks kasutatavate puitplaatide peamine tarnija on Kronospan. Kõikidele Kronospan´i puitplaatidele on omistatud maailma suurima metsade sertifitseerimise süsteemi (PEFC) või metsamajandamise (FSC) sertifikaadid. Nende toodete valmistamiseks kasutatav tooraine on pärit vastutustundlikult majandatud metsast, kus väärtustatakse võrdselt nii looduslikku keskkonda, kogukondi kui ka majanduslikku elujõulisust.
Kronospan pürgib jätkusuutliku tootmise poole valides tootmiseks tooraine, mis ei ole pärit rahvusparkidest, looduskaitsealadelt, ürgmetsadest või muudelt kaitsealadelt.


Kronospan´l on järgmised sertifikaadid:
•    PEFC ST 2002:2013
•    FSC-STD-40-004 V3-0
•    FSC-STD-40-005 V3-1
•    FSC-STD-40-007 V2-0
•    FSC-STD-50-001 V2-0
•    ISO 9001:2015
•    LVS EN ISO 50001:2012