Unirail AV-lister och tillbehör
Unirail AV-lister och tillbehör
Unirail AV-lister och tillbehör

Unirail AV-lister och tillbehör

Effektiv användning av väggytor
 

Med listsystemet Unirail-AV utrustar du effektivt konferensrummen utan att göra några extra hål i väggen. Med systemet kan du placera skrivtavlor, blädderblocksställ, projektionsytor och anslagstavlor på lämpligast plats.

AV-listen är 2400 mm lång och finns i vitt och grått. Listerna kan monteras efter varandra eller kapas efter behov. Listerna finns med ett och två spår. Dubbellisten gör det möjligt att förflytta tavlorna mellan varandra. AV-listen har en pappersskåra i nederkanten.

Man kan även fästa olika tavlor, som blädderblocksställ, anslagstavlor och skrivytor samt projektionsytorna WetWipe och WriteScreen i AV-listen. Be om en offert på dessa.

Tillbehör: lister och dubbellister (2400 mm), gavelskydd (2 st) för enkel- och dubbellist, täckband (1 lm) för enkel- och dubbellist